Общи условия

1. Въведение

Този уебсайт („Уебсайт") е собственост на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството („ИАСРЖ"). Моля, преди да използвате Уебсайта, прочетете внимателно настоящите Общи условия.
Уебсайтът има за цел да представи дейността на ИАСРЖ по максимално достъпен начин и да даде възможност за намиране на разнообразна и полезна информация в областта на животновъдството и селекцията, чрез актуални новини, истории, снимки, видео и други.

2. Достъп до уебсайта

ИАСРЖ се стреми да гарантира, че Уебсайтът е наличен 24 часа в денонощието и не носи отговорност, ако по някаква причина той не е на разположение в някакъв момент или по време на определен период. Достъпът до Уебсайта може да бъде временно спрян и без предизвестие в случай на срив на системата, поддръжка или друга основателна причина.

3. Съдържание на уебсайта

ИАСРЖ полага всички необходими усилия информацията, съдържаща се в Уебсайта, да бъде актуална и достоверна, което обаче не изключва възможността да възникнат обективни пропуски и/или неточности.
ИАСРЖ не носи отговорност за данните и информацията, съдържаща се в други интернет страници, към които има връзки в Уебсайта, както и за предлаганите от тях продукти и услуги.
Използването на материали, публикувани на http://www.iasrj.eu е разрешено само при условие, че те няма да бъдат използвани с комерсиална цел или като основа за създаване на друг материал. За дословно копиране на материали от настоящата интернет страница е необходимо, посочване на източника и поставяне на активна връзка към http://www.iasrj.eu.
ИАСРЖ си запазва правото да актуализира и променя съдържанието на Уебсайта, включително настоящите Общи условия, без предварително уведомление. Всяка такава промяна влиза в сила от момента на публикуването й.

4. Обяви

Обявите в настоящата интернет страница трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. В противен случай те ще бъдат премахвани от администраторите.
Обявите в Уебсайта трябва да съдържат подробно описание на предлагания продукт или услуга, така че потребителите да могат да си съставят представа за него/нея. Обяви без описание или с недостатъчно такова ще бъдат премахвани от администраторите.
Описанието на артикулите трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите потребители, особено що се отнася до характеристики на артикула, като неговото качество, произход, марка или производител.
Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел за предлагания продукт/услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на администраторите.
Забранява се публикуване на уеб адреси и линкове в описанието на обявите с рекламна цел.
Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. Дублираните обяви се премахват от сайта. Под дублирана обява се разбира и обява за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин.
Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност (импулсни номера), без това да е пояснено изрично в описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване. В противен случай те ще бъдат премахвани от администраторите без предупреждeние.

5. Общи

Нарушаването на настоящите правила водят до гражданско-правна и административна отговорност в съответствие със законодателството на Република България.