Ръководство

 Георги Йорданов

Георги Йорданов

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството - гр.София


 

  

Янка Денева Иванова-Михайлова

Главен секретар

 Кратка биография ТУК


 

Валентин Радков Георгиев

Директор на Главна дирекция  "Контрол и координация на развъдната дейност "

 Кратка биография ТУК


 

Бонка Георгиева Чолакова

Директор на Главна дирекция  "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

 Кратка биография ТУК


 

Весела Спасова Цветанова

Весела Спасова Цветанова

Директор на дирекция  "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

 Кратка биография ТУК