Банкова сметка на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството,по която следва да се заплатят дължимите такси, съгласно ПМС №325:

IBAN: BG32UNCR96603125068310
БАНКА:УниКредит Булбанк АД

ВИЖТЕ ТАРИФА

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с  осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

На основание на:

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2, и ал.3

Заявление за подаване до ИД

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с  осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

На основание на:

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2, и ал.3

ЗАЯВЛЕНИЕ

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys