Национална ген банка

Дозите от Националната ген банка са предназначени за свободна реализация по одобрен случен план на развъдните организации и звената на ИАСРЖ. За закупуване на генетичен материал може да се обърнете към центровете в София и Сливен:

 С П Р А В К А
за наличните дози сперма в НГБ към 30.06.2019 г.

№ по ред Порода Брой
разплодници дози
Говеда
1 Холщайн фризийско 15 108,905
2 Холщайн червеношарен 3 23,200
3 Българско черношарено 120 1,252,727
4 Кафяво говедо 29 105,277
5 Българско кафяво  11 140,156
6 Датско червено 1 20
7 Англер 3 30
8 Монбелиард 6 9,659
9 Симентал 13 39,293
10 Джерсей 1 2,485
11 Българско родопско  21 42,132
12 Българско червено 1 2,355
13 Българско сиво 6 7,472
14 Родопско късорого  6 6,070
15 Лимузин 18 47,239
16 Шароле 7 39,095
17 Блон Д’акитен 8 27,229
18 Гаскон 1 975
19 Кианина  1 1,230
20 Маркиджана 1 1,300
21 Романьола 1 1,270
22 Абердин ангус-черен 3 315
Общо Говеда:   276 1,858,434
Биволи
1 Мурра 2 6,711
2 Българска Мурра 18 38,836
3 Джафарабади 1 361
Общо биволи: 21 45,908
Всичко говеда и биволи: 297 1,904,342
Овце
1 Аваси кръстоски 4 1,007
2 Черноглава плевенска 3 506
3 Котленска 1 50
4 Старозагорска 1 50
5 Асаф 3 183
6 Ил дʼьо Франс 1 50
7 Австралийски меринос 3 46
8 Бурула 1 4
       
            Общо овце: 17 1,896
Кози
1 Саанска 3 150
2 Бяла германска благородна 1 50
       
            Общо кози: 4 200
Коне
1 Чистокръвен арабски  1 551
2 Дунавски 1 70
       
            Общо коне: 2 621
ВСИЧКО за НГБ: 320 1,907,059
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys