Национална ген банка

 С П Р А В К А

за наличните дози сперма в НГБ към 30.06.2020 г.

№ по ред Порода Брой
разплодници дози
Говеда
1 Холщайн фризийско 15 74,459
2 Холщайн червеношарен 3 24,410
3 Българско черношарено 120 907,808
4 Кафяво говедо 30 105,336
5 Българско кафяво  16 146,522
6 Датско червено 1 14
7 Англер 3 24
8 Монбелиард 6 20,054
9 Симентал 14 40,843
10 Джерсей 3 6,265
11 Българско родопско  20 38,447
12 Българско червено 1 2,155
13 Българско сиво 6 7,370
14 Родопско късорого  6 6,070
15 Лимузин 18 43,984
16 Шароле 7 39,095
17 Блон Д’акитен 8 27,229
18 Гаскон 1 975
19 Кианина  1 1,230
20 Маркиджана 1 1,300
21 Романьола 1 1,270
22 Абердин ангус-черен 4 620
Общо Говеда:   285 1,495,480
Биволи
1 Мурра 2 6,709
2 Българска Мурра 20 38,989
3 Нили-Рави 1 565
4 Джафарабади 1 341
Общо биволи: 24 46,604
Всичко говеда и биволи: 309 1,542,084
Овце
1 Аваси кръстоски 4 1,007
2 Черноглава плевенска 4 606
3 Котленска 1 50
4 Старозагорска 1 50
5 Асаф 3 183
6 Ил дʼьо Франс 1 50
7 Романовска 1 139
            Общо овце: 15 2,085
Кози
1 Саанска 3 150
2 Бяла германска благородна 1 50
3 Калоферска дългокосместа 1 100
4 Алпийска 1 127
       
            Общо кози: 6 427
Коне
1 Чистокръвен арабски  1 551
2 Дунавски 1 70
3 Англоарабски 1 579
            Общо коне: 3 1200
ВСИЧКО за НГБ: 333 1,545,796
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys