iasrj logo right

  Национална ген банка

   С П Р А В К А

  за наличните дози сперма в НГБ към 30.06.2020 г.

  № по ред Порода Брой
  разплодници дози
  Говеда
  1 Холщайн фризийско 15 74,459
  2 Холщайн червеношарен 3 24,410
  3 Българско черношарено 120 907,808
  4 Кафяво говедо 30 105,336
  5 Българско кафяво  16 146,522
  6 Датско червено 1 14
  7 Англер 3 24
  8 Монбелиард 6 20,054
  9 Симентал 14 40,843
  10 Джерсей 3 6,265
  11 Българско родопско  20 38,447
  12 Българско червено 1 2,155
  13 Българско сиво 6 7,370
  14 Родопско късорого  6 6,070
  15 Лимузин 18 43,984
  16 Шароле 7 39,095
  17 Блон Д’акитен 8 27,229
  18 Гаскон 1 975
  19 Кианина  1 1,230
  20 Маркиджана 1 1,300
  21 Романьола 1 1,270
  22 Абердин ангус-черен 4 620
  Общо Говеда:   285 1,495,480
  Биволи
  1 Мурра 2 6,709
  2 Българска Мурра 20 38,989
  3 Нили-Рави 1 565
  4 Джафарабади 1 341
  Общо биволи: 24 46,604
  Всичко говеда и биволи: 309 1,542,084
  Овце
  1 Аваси кръстоски 4 1,007
  2 Черноглава плевенска 4 606
  3 Котленска 1 50
  4 Старозагорска 1 50
  5 Асаф 3 183
  6 Ил дʼьо Франс 1 50
  7 Романовска 1 139
              Общо овце: 15 2,085
  Кози
  1 Саанска 3 150
  2 Бяла германска благородна 1 50
  3 Калоферска дългокосместа 1 100
  4 Алпийска 1 127
         
              Общо кози: 6 427
  Коне
  1 Чистокръвен арабски  1 551
  2 Дунавски 1 70
  3 Англоарабски 1 579
              Общо коне: 3 1200
  ВСИЧКО за НГБ: 333 1,545,796

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys