Национален ген резерв

 Продажбата на дози от Националния ген резерв става само с изричната заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ по решение на Съвета по генетични ресурси.

 СПРАВКА
за наличните дози замразена сперма в НГР към 30.06.2019г.

№ по ред Порода Брой
разплодници дози
Говеда
1 Холщайн фризийско 35 23,428
2 Холщайн червеношарен 9 5,780
3 Българско черношарено 152 145,666
4 Кафяво говедо 45 39,091
5 Българско кафяво 17 17,362
6 Датско червено  5 4,610
7 Монбелиард 3 3,000
8 Симентал 19 15,676
9 Българско родопско  28 24,504
10 Айршир 5 1,284
11 Джерсей 6 872
12 Българско червено  7 7,267
13 Българско сиво  6 5,199
14 Българско сименталско  4 2,108
15 Родопско късорого  6 6,005
16 Салер 2 1,072
17 Лимузин 21 10,100
18 Херефорд-рогат 2 523
19 Херефорд-безрог 2 1,000
20 Шароле 7 3,500
21 Блон Д’акитен 8 4,000
22 Гаскон 1 1,000
23 Казахско белоглаво  2 1,000
24 Кианина  1 500
25 Маркиджана 1 500
26 Романьола 1 500
27 Абердин ангус-черен 6 1,523
28 Абердин ангус-червен 3 691
            Общо говеда: 404 327,761
Биволи
1 Мурра 3 2,987
2 Българска Мурра 23 19,663
3 Нили Рави 1 567
4 Джафарабади 1 1,000
            Общо биволи: 28 24,217
            Всичко говеда и биволи: 432 351,978
Овце
1 Каракачанска 3 705
2 Медночервена шуменска 2 778
3 Местна карнобатска 1 185
4 Реплянска 4 1,058
5 Средностаропланинска 4 365
6 Дъбенска 1 379
7 Сакарска 4 1,878
8 Софийска 1 606
9 Западностаропланинска 4 1,088
10 Брезнишка 1 392
11 Котленска 2 200
12 Черноглава плевенска 3 300
13 Старозагорска 1 100
14 Асаф 3 300
15 Ил дʼьо Франс 1 100
16 Австралийски меринос 12 15,573
17 Новозенландски меринос 2 245
18 Бурула 1 5
19 Перендел 3 100
20 Коридел 1 2
            Общо овце: 54 24,359
Коне
1 Чистокръвен арабски  4 795
2 Англо-арабски  1 500
3 Плевенски  2 761
4 Български тежковозен 1 1,000
5 Източнобългарски 1 86
6 Гидран 2 662
7 Чистокръвен английски 1 458
8 Рисист  1 100
9 Шагия 2 120
10 Дунавски 1 100
       
            Общо коне: 16 4,582
Кози
1 Саанска 3 300
2 Тюрингер Валд 3 75
3 Бяла германска благородна 1 100
       
            Общо кози: 7 475
            ВСИЧКО: 509 381394
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys