iasrj logo right

  Национален ген резерв

   Продажбата на дози от Националния ген резерв става само с изричната заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ по решение на Съвета по генетични ресурси.

   СПРАВКА
  за наличните дози замразена сперма в НГР към 30.06.2019г.

  № по ред Порода Брой
  разплодници дози
  Говеда
  1 Холщайн фризийско 35 23,428
  2 Холщайн червеношарен 9 5,780
  3 Българско черношарено 152 145,666
  4 Кафяво говедо 45 39,091
  5 Българско кафяво 17 17,362
  6 Датско червено  5 4,610
  7 Монбелиард 3 3,000
  8 Симентал 19 15,676
  9 Българско родопско  28 24,504
  10 Айршир 5 1,284
  11 Джерсей 6 872
  12 Българско червено  7 7,267
  13 Българско сиво  6 5,199
  14 Българско сименталско  4 2,108
  15 Родопско късорого  6 6,005
  16 Салер 2 1,072
  17 Лимузин 21 10,100
  18 Херефорд-рогат 2 523
  19 Херефорд-безрог 2 1,000
  20 Шароле 7 3,500
  21 Блон Д’акитен 8 4,000
  22 Гаскон 1 1,000
  23 Казахско белоглаво  2 1,000
  24 Кианина  1 500
  25 Маркиджана 1 500
  26 Романьола 1 500
  27 Абердин ангус-черен 6 1,523
  28 Абердин ангус-червен 3 691
              Общо говеда: 404 327,761
  Биволи
  1 Мурра 3 2,987
  2 Българска Мурра 23 19,663
  3 Нили Рави 1 567
  4 Джафарабади 1 1,000
              Общо биволи: 28 24,217
              Всичко говеда и биволи: 432 351,978
  Овце
  1 Каракачанска 3 705
  2 Медночервена шуменска 2 778
  3 Местна карнобатска 1 185
  4 Реплянска 4 1,058
  5 Средностаропланинска 4 365
  6 Дъбенска 1 379
  7 Сакарска 4 1,878
  8 Софийска 1 606
  9 Западностаропланинска 4 1,088
  10 Брезнишка 1 392
  11 Котленска 2 200
  12 Черноглава плевенска 3 300
  13 Старозагорска 1 100
  14 Асаф 3 300
  15 Ил дʼьо Франс 1 100
  16 Австралийски меринос 12 15,573
  17 Новозенландски меринос 2 245
  18 Бурула 1 5
  19 Перендел 3 100
  20 Коридел 1 2
              Общо овце: 54 24,359
  Коне
  1 Чистокръвен арабски  4 795
  2 Англо-арабски  1 500
  3 Плевенски  2 761
  4 Български тежковозен 1 1,000
  5 Източнобългарски 1 86
  6 Гидран 2 662
  7 Чистокръвен английски 1 458
  8 Рисист  1 100
  9 Шагия 2 120
  10 Дунавски 1 100
         
              Общо коне: 16 4,582
  Кози
  1 Саанска 3 300
  2 Тюрингер Валд 3 75
  3 Бяла германска благородна 1 100
         
              Общо кози: 7 475
              ВСИЧКО: 509 381394

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys