Национален ген резерв

 Продажбата на дози от Националния ген резерв става само с изричната заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ по решение на Съвета по генетични ресурси.

 СПРАВКА
за наличните дози замразена сперма в НГР към 30.06.2020г.

№ по ред Порода Брой
разплодници дози
Говеда
1 Холщайн фризийско 45 26,067
2 Холщайн червеношарен 10 6,780
3 Българско черношарено 154 147,101
4 Кафяво говедо 46 39,201
5 Българско кафяво 17 17,362
6 Датско червено  5 4,610
7 Монбелиард 6 6,000
8 Симентал 21 17,099
9 Българско родопско  48 28,303
10 Айршир 8 2,098
11 Джерсей 8 1,872
12 Българско червено  7 7,267
13 Българско сиво  6 5,199
14 Българско сименталско  4 2,408
15 Родопско късорого  7 7,004
16 Салер 2 1,072
17 Лимузин 21 10,100
18 Херефорд-рогат 2 834
19 Херефорд-безрог 3 500
20 Шароле 7 3,500
21 Блон Д’акитен 8 4,000
22 Гаскон 1 1,000
23 Казахско белоглаво  2 1,000
24 Кианина  1 500
25 Маркиджана 1 500
26 Романьола 1 500
27 Абердин ангус-черен 10 2,201
28 Абердин ангус-червен 3 441
            Общо говеда: 454 344,519
Биволи
1 Мурра 3 2,947
2 Българска Мурра 25 21,238
3 Нили Рави 1 567
4 Джафарабади 1 1,000
            Общо биволи: 30 25,752
            Всичко говеда и биволи: 484 370,271
Овце
1 Каракачанска 3 705
2 Медночервена шуменска 2 778
3 Местна карнобатска 1 185
4 Реплянска 4 1,058
5 Средностаропланинска 4 365
6 Дъбенска 1 379
7 Сакарска 4 1,878
8 Софийска 1 606
9 Западностаропланинска 4 1,088
10 Брезнишка 1 392
11 Котленска 3 307
12 Черноглава плевенска 4 449
13 Старозагорска 1 100
14 Асаф 3 300
15 Романовска 1 150
16 Ил дʼьо Франс 1 100
17 Австралийски меринос 12 15,573
18 Новозенландски меринос 2 245
19 Бурула 1 5
20 Перендел 3 100
21 Коридел 1 2
            Общо овце: 57 24,765
Коне
1 Чистокръвен арабски  6 1,268
2 Англо-арабски  1 500
3 Плевенски  7 2,119
4 Български тежковозен 1 1,000
5 Източнобългарски 1 86
6 Гидран 2 797
7 Чистокръвен английски 2 458
8 Рисист  1 100
9 Шагия 3 374
10 Дунавски 2 200
       
            Общо коне: 26 6,902
Кози
1 Саанска 3 300
2 Тюрингер Валд 3 75
3 Бяла германска благородна 1 100
4 Калоферска дългокосместа 1 168
5 Алпийска 1 132
       
            Общо кози: 9 775
            ВСИЧКО: 576 402713
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys