Ранкинг

ГОВЕДА

Порода Вид Брой животни
2020г. 2021г.
Черно-шарено говедо 72,211 75,991
Родопско късорого говедо 7,565 9,640
Искърско говедо говедо 3,756 5,128
Българско сиво говедо говедо 4,219 4,757
Абердин ангус говедо 3,859 4,402
Българско родопско говедо говедо 4,051 4,343
Лимузин говедо 3,302 3,988
Кафяво говедо говедо 3,635 3,621
Холщайн фризийско говедо 2,484 3,344
Херефорд говедо 2,714 3,043
Млечен симентал говедо 2,366 2,852
Българско кафяво говедо 1,488 2,462
Монбелиард говедо 1,998 2,073
Холщайн говедо 552 1,131
Червено-шарено говедо 780 881
Galloway говедо 676 786
Симентал говедо 400 503
Джерсей говедо 209 423
Гаскон говедо 87 108
Шароле говедо 113 102
Германски холщайн говедо 59 41
Българско червено говедо говедо 14 24
Българско черношарено говедо говедо 17 24
    116,555 129,667

БИВОЛИ

Порода Вид Брой животни
2020г. 2021г.
Българска мурра бивол 13,360 15,385

ОВЦЕ

Порода Вид Брой животни
2020г. 2021г.
Синтетична популация българска млечна овца 173,676 161,716
Медночервена шуменска овца 14,462 15,459
Каракачанска овца 14,500 15,446
Дъбенска овца 12,989 14,426
Лакон овца 11,063 13,282
Черноглава плевенска овца 15,622 13,023
Асаф овца 11,331 12,415
Старопланински цигай овца 9,743 10,298
Средностаропланинска овца 8,736 10,270
Котленска овца 8,124 9,967
Вакла маришка овца 9,727 8,708
Среднородопска овца 9,718 8,628
Родопски Цигай овца 6,241 7,033
Софийска/Елинпелинска/ овца 6,779 6,932
Ил дьо Франс овца 4,336 6,274
Реплянска овца 5,402 5,497
Западностаропланинска овца 4,456 4,675
Копривщенска овца 3,895 3,944
Тетевенска овца 4,021 3,793
Брезнишка овца 2,934 2,478
Североизточнобългарска тънкорунна овца 2,916 2,391
Сакарска овца 1,865 2,145
Местна карнобатска овца 1,704 1,692
Аваси овца 1,207 1,673
Мутон Шароле овца 1,578 1,166
Местна старозагорска овца 1,079 1,117
Бяла маришка овца 1,027 936
Хиос овца 0 346
Източнофризийска овца 1 250
Тракийска тънкорунна овца 227 166
Карнобатска тънкорунна овца 98 110
Романовска овца 0 59
Асканийска тънкорунна овца 113 0
Кавказка тънкорунна овца 718 0
    350,288 346,315

КОЗИ

 

Порода Вид Брой животни
2020г. 2021г.
Българска бяла млечна коза 14,874 16,408
Калоферска дългокосместа коза 4,090 5,097
Българска виторога дългокосместа коза коза 2,900 3,203
Саанска коза коза 1,329 2,943
Местна дългокосместа коза- Малашевски тип коза 2,145 2,742
Алпийска коза 0 1,824
Тогенбургска коза 1,328 1,339
Англо-нубийска коза 781 781
Боер коза 0 430
Тюринген Валд коза 13 10
    27,460 34,777

КОНЕ

Порода Вид Брой животни
2019г. 2020г. 2021г.
Каракачански Кон кон 5,757 5,960 5,669
Български Тежковозен Кон кон 4,147 4,596 4,779
Чистокръвна Английска Порода кон 399 431 416
Чистокръвна Арабска Порода кон 353 355 332
Източнобългарски Кон кон 217 218 227
Хафлингер кон 280 281 224
Български Рисист Кон кон 219 220 206
Български Спортен Кон кон 162 189 162
Дунавски Кон кон 573 570 154
Арабска Шагия кон 174 175 143
Тракенер Бг кон 132 93 104
Плевенски Кон кон 84 82 0
    12,497 13,170 12,416

 

СВИНЕ

Порода Вид Брой животни
2019г. 2020г. 2021г.
Датски Йоркшир свиня 1,610 1,600 1,600
Датски Ландрас свиня 1,386 659 1,010
Дунавска Бяла свиня 625 693 671
Английски Ландрас свиня 200 190 190
Източнобалканска Свиня свиня 1,197 304 128
Датски Дюрок свиня 117 89 90
    5,135 3,535 3,689

 

КУЧЕТА

Порода Вид Брой животни
2019г. 2020г. 2021г.
Българско Овчарско Куче куче 272 312 324
Каракачанско Куче куче 48 48 48
    320 360 372

 

ЗАЙЦИ

Порода Вид Брой животни
2019г. 2020г. 2021г.
Калифорнийски Заек заек 795 428 444
Бял Новозелански Заек заек 702 327 351
    1,497 755 795

 

ПТИЦИ

Порода Вид Брой животни
2019г. 2020г. 2021г.
Линия L птици 2,440 241 2,150
Линия D птици 1,200 1,100 2,080
Линия NHG птици 950 950 1,180
Линия Е птици 900 1,000 1,000
Линия I птици 997 1,000 1,000
Линия М птици 900 800 550
Пуйки Хайбрид Оптима птици 0 0 520
Старозагорска червена  птици 300 300 350
Линия Съсекс птици 300 300 350
Линия К птици 250 250 300
Линия G птици 1,800 1,400 300
Линия N птици 300 300 300
Линия Р птици 300 300 300
Линия Т птици 300 300 300
Синтетична линия Лабел птици 665 288 288
линия LK яйценосно н-e,     ново наименование линия ЕК птици 264 257 257
Линия F птици 250 250 250
Черна шуменска кокошка птици 300 300 200
линия LB синтетична л-я,  ново наименование LBC птици 1,650 160 160
Линия H птици 112 64 64
Севернокавказка бронзова птици 1,341 0 0
Яйценосна лека пуйка птици 1,500 0 0
Тежка месодайна пуйка птици 1,200 0 0
    18,219 9,560 11,899

 

ПЧЕЛИ

Порода Вид Общ брой пчелни семейства Брой пчелини
2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
Българска медоносна пчела пчели 21,953 21,807 20,895 161 156 163

 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys