РЪКОВОДСТВО

Георги Йорданов

Изпълнителен директор

Биография

Борислав Стоянов

Заместник изпълнителен директор

Биография

Зоя Йорданова

Главен секретар

Биография

Ясен Маймунков

Директор на дирекция  "Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Биография

Бонка Чолакова

Директор на Главна дирекция  "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

Биография
© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys