РЪКОВОДСТВО

Георги Йорданов

Изпълнителен директор

Биография

Георги Динев

зам. - Изпълнителен директор

Биография

Ясен Маймунков

 Главен директор на Главна дирекция  "Контрол и кординация на развъдната дейност"

Биография

Бонка Чолакова

Главен директор на Главна дирекция  "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

Биография
© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys