ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Търг за продажба на движими вещи

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ - гр. София организира търг с тайно наддаване по реда на Раздел ІІ от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи /коли собственост на ИАСРЖ/ – частна държавна собственост:

  1. ВАЗ ЕН 29 63 АТ с начална тръжна цена 190,00 лв. /сто и деветдесет лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр. Враца, ж.к. Сениче до бл.66;
  2. ДАЧИЯ ЛОГАН СА 68 76 НР с начална тръжна цена 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр.София, ул. Бистришко шосе №26;
  3. ОПЕЛ ВЕКТРА С 48 42 МХ с начална тръжна цена 230,00 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр.София, ул. Бистришко шосе №26;
  4. ОПЕЛ ОМЕГА СН 67 73 СС с начална тръжна цена 200,00 лв. /двеста лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр. София, ул. Бистришко шосе 26;
  5. ПЕЖО ПАРТНЕР СА 79 44 ВВ с начална тръжна цена 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр. Русе, Станция по изкуствено осеменяване до Хиподрума;
  6. ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ С 37 89 ХВ с начална тръжна цена 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр. Севлиево, ул. Стара планина 148;
  7. ШКОДА ФЕЛИЦИЯ С 65 48 РХ с начална тръжна цена 190,00 лв. /сто и деветдесет лева/ без ДДС, находяща се на адрес гр. Велико Търново, ул. Магистрална 30.

           Оферти се приемат от 21.10.2019г. до 29.10.2019г. в ИАСРЖ от 9.00 до 16.00 часа на адрес гр. София, ул. Бистришко шосе № 26. Офертите съдържат заявление, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние, запечатан плик с ценово предложение. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещта се внася в касата на ИАСРЖ или по сметка BG32UNCR96603125068310 в същия срок.

Начин на плащане: в срок до 3 /три/ работни дни от обявяването на резулатите, спечелилият кандидат заплаща 100% от предложената цена. Плащането се извършва по банков път по посочена от ИАСРЖ банкова сметка.

Оглед на място - всеки работен ден от 21.10.2019г. до 29.10.2019г. във времето от 09.00 ч. до 16.00 ч. в съответния град - поделение на ИАСРЖ:

– телефони за връзка 0889 524 950 за гр. Русе; 0884 636 957 за гр. В.Търново; 0884 111 773 за гр. Севлиево; 0888 100 787 за гр.София.

Резулатите от търга ще бъдат обявени на 30.10.2019г. на адрес гр. София, ул. Бистришко шосе №26.

За контакти 0888 100 787 Александър Гиргинов.

Тръжна документация

Заповед за провеждане на търг

Протокол за проведен търг

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys