ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Търг за отдаване под наем в град Пазарджик

О Б Я В А

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в жимотновъдството, на основание чл. 19, ал. 1 ЗДС вр. чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 1 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, намиращи се в град Пазарджик, м. „Малък Якуб”, поземлен имот идентификатор № 55155.21.89, а именно: 1. сграда с идентификатор № 55155.21.89.2, със застроена площ от 181.00 кв.м.,  2. сграда с идентификатор № 55155.21.89.3, със застроена площ от 109.00 кв.м., 3. сграда с идентификатор № 55155.21.89.4, със застроена площ от 248.00 кв.м.  и първоначална наемна цена от 105.00 лева за сграда с идентификатор № 55155.21.89.2, 79.00 лева за сграда с с идентификатор № 55155.21.89.3, 153.00 лева за сграда с с идентификатор № 55155.21.89.4

Търгът ще се проведе в сградата на ИАСРЖ, гр.София, ул. “Бистришко шосе” № 26 на 12.08.2020г. от 10:00 часа. Депозитите за участие, в размер на 11.00 лева за сграда с идентификатор № 55155.21.89.2, в размер на 8.00 лева за сграда с идентификатор № 55155.21.89.3 и в размер на 6.00 лева за сграда с идентификатор № 55155.21.89.4 , се внасят по банковата сметка на ИАСРЖ – БАНКА: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG32UNCR96603125068310, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк или се заплаща на място. Тръжната документация може да бъде закупена в деловодството на ИАСРЖ срещу представяне на документ за заплатена цена от 6.00 лв., с включен ДДС, всеки работен ден от 07.07.2020г. до 15:00 часа на 11.08.2020г. Оглед на обекта, предмет на търга, може да се извърши от 09.00 до 17.00 часа, от 08.07.2020г. до 11.08.2020г. в гр. Пазарджик, м. Малък Якуб, като необходимо условие е закупуване на тръжната документация. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - до 17.00 часа на 11.08.2020г., в деловодството на ИАСРЖ. За допълнителна информация: На интернет страницата на ИАСРЖ - https://www.iasrj.eu/, на място в седалището на ИАСРЖ в гр. София, бул. „Бистришко шосе” № 26, както и на телефон 02/961 – 13-29.

1.Заповед за обявяване на търг

2.Тръжна документация

 

 

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys