iasrj logo right

  Отчет за извършената дейност

  Данни

  Кога:
  Пон, 1. Април 2019, 08:30 ч. - Вт, 30. Април 2019, 16:00 ч.
  Къде:
  ИАСРЖ - София

  Описание

  В срок до 30 април, развъдните организации подават в ИАСРЖ отчет за извършената дейност по т.2.1 и т. 2.2 и финансов отчет по образци на ИАСРЖ,с приложени към него разходооправдателни и платежни документи, доказващи извършването на 100 % от разходите по т. 2.1 и т.2.2, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия развъдната организация. 

   Документите следва да бъдат предадени в деловодството на ИАСРЖ


  Място

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys