iasrj logo right

  Съобщение

  Данни

  Кога:
  Пон, 16. Март 2020 - Чет, 16. Април 2020

  Описание

  СЪОБЩЕНИЕ

  До всички заинтересовани лица

        Уважаеми госпожи/господа,

       Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България, обнародвано в ДВ, бр. 22 от 13 март 2020г., с което е обявено извънредно положение в Република България, както и Заповед № РД 09-301/13.03.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите Ви уведомяваме, че всички конкурси за държавен служител се отлагат най – рано до 13 април 2020г.

             

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys