НОВИНИ

Работна среща ERFP

ИАСРЖ взе участие в съвместна работна среща в т.ч. и в работната група за Ex situ съхранение , организирани от Европейската регионална фокусна точка(ERFP) по въпросите на управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството, която се проведе в Министерството на земеделието, рибарството и храните на Испания.

Главен експерт Валентин Георгиев имаше възможността да се запознае с различни гледни точки от които:

  • Дейности относно GeneresBridge.
  • Усъвършенстване на връзките между държавата, частния сектор и науката с цел повишаване на съхранението и устойчивото използване на генетичните ресурси.
  • Оптимизация и обединение на ресурсите за ex situ съхранение на генетичните ресурси в Европа.
  • Обсъждане на развитието и присъединяването на страните в EUGENA и усъвършенстване на информацията за генетичните банки в Европа.   

Гл.експерт В.Георгиев представи и презентация за осъществени дейности на ИАСРЖ в областта на криоконсервацията.

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys