НОВИНИ

Дълбоко замразена сперма от Националния генетичен резерв използвана за осеменяване на овце чрез лапароскопски метод

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството управлява и поддържа Национална генетична банка с две хранилища /София и Сливен/ , в които се съхранява криоконсервирана семенна течност от различни видове и породи животни.

В нея се подържа голямо разнообразие от крионсервиран генетичен материал , чрез Генбанката се допринася за обогатяването на европейското и световно генетично био разнообразие ,удовлетворява потребностите на развъдните организации, фермерите и животновъдите. По този повод в Научен център по земеделие в гр.Търговище с научни работници от центъра и Институт по животновъдни науки - Костинброд към Селскостопанска академия се проведе Ден на отворените врати и се извърши изкуствено осеменяване на кочове от породите Борула и Австралийски меринос предоставени от Националният генетичен резерв на ИАСРЖ чрез лапароскопски метод върху нуклеосовото стадо на Североизточната българска тънкорунна порода - Шуменски тип .

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys