iasrj logo right

  НОВИНИ

  Съхраняване на породата на Източнобалканската свиня

  Във връзка с африканската чумата по свинете се предприеха мерки по опазване и съхранение
  на породата Източнобалкански свине. За целта в станцията по изкуствено осеменяване в гр. Сливен, към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, бяха настанени 10 прасета от породата.

  Животните са избрани от комисия в състав Доц. Йордан Марчев – селекционер в Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня , Главен експерт генетични ресурси – Валентин Георгиев и изпълнителният директор на агенцията по селекция и репродукция Георги Йорданов .

  Животните до момента са отглеждани в стопанството на Стефан Лефтеров от с. Старо Оряхово, област Варна и са били под селекционен контрол от страна на Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня.

  Животните са преминали всички необходими изследвания за заболявания и им предстои период на адаптиране към новите условия на отглеждане.

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys