НОВИНИ

Съхраняване на породата на Източнобалканската свиня

Във връзка с африканската чумата по свинете се предприеха мерки по опазване и съхранение
на породата Източнобалкански свине. За целта в станцията по изкуствено осеменяване в гр. Сливен, към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, бяха настанени 10 прасета от породата.

Животните са избрани от комисия в състав Доц. Йордан Марчев – селекционер в Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня , Главен експерт генетични ресурси – Валентин Георгиев и изпълнителният директор на агенцията по селекция и репродукция Георги Йорданов .

Животните до момента са отглеждани в стопанството на Стефан Лефтеров от с. Старо Оряхово, област Варна и са били под селекционен контрол от страна на Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня.

Животните са преминали всички необходими изследвания за заболявания и им предстои период на адаптиране към новите условия на отглеждане.

 

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys