НОВИНИ

Крачка напред в репродукцията при козите

Една от основните функции на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ е съхранение на генетичните ресурси на различни видове селскостопански животни в България. Един от методите за съхранение е чрез използване на различни асистирани техники в репродукцията:

- Криоконсервация на семенен материал, яйцеклетки, ембриони;
- Изкуствено осеменяване;
- Ембриотрансфер.

ИАСРЖ и Асоциация за развъждане на млечни породи кози /АРМПК-Русе/ имат общи цели – запазване и обогатяване на генетичния материал при козите в страната, както и усъвършенстване на популациите развъждани в България. За постигането на тези цели двете организации предприеха съвмесни действия: Асоциацията осигури вносни разплодници, а ИАСРЖ адаптира и въведе техника за криоконсервация на семенна течност от пръчове.

След предоставяне от ИАСРЖ на криоконсервирания семеннен материал от пръчове на Асоциацията, се провежда биологичен опит в стадо с кози порода Българска бяла млечна коза в с. Панаретовци, общ. Сливен, обл. Сливен собственост на фирма ВМ Агро ЕООД с управител Стоян Димитров. От страна на Асоциацията екип в състав: д-р инж. Деан Тодоров - Председател на АРМПК, зооинж. Радослав Бориславов - Изпълнителен директор на АРМПК и  д-р Симеон Манолов – ветеринарен лекар на АРМПК, извършват изкуствено осеменяване със замразен семенен материал от три разплодника порода Саанска коза на група от 100 кози-майки. Трите разплодника представители на породата Саанска коза са собственост на Асоциацията и са внесени от Швейцария, като единия е световен шампион на породата за 2016 г. Един месец преди извършване на изкуственото осеменяване на козите те са подготвени чрез корекции в храненето на база извършен биохимичен анализ на кръвта. Направена е и синхронизация на еструса по експериментална схема разработена от д-р Манолов, която се прилага за пръв път в такъв мащаб.

И така – през 2019 г. АРМПК и екипа на Държавна станция по изкуствено осеменяване - София зооинж. Светослава Боева – началник на отдел Западен център по репродукция и анализ, и Николай Здравков – техник получател по идея и под ръководството на Изпълнителния директор на ИАСРЖ зооинж. Георги Йорданов може да се похвали със следните резултати:

  • Над 2000 дози замразена семенна течност на пръчове от породите Саанска коза и Тюрингер валд.
  • Осеменени 100 кози-майки.
  • Проведено ехографско изследване на 39-ия ден от ИО и потвърдена бременност при 73% от животните.
  • Постигната 73% заплодяемост със замразена семенна течност от три разплодника порода Саанска коза.

Предвид необичайно високият процент на заплодяемост, служители на АРМПК и ИАСРЖ ще извършат контрол по време на родилната кампания в очаквания период на окозване. За допълнителна достоверност от всички приплоди, които ще останат в основно стадо се предвижда изследване на проби в Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ и съпоставяне на информацията.

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys