НОВИНИ

Среща със специалиста Жан-Франсоа Бумон

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България работи от пет години със специалиста Жан-Франсоа Бумон - собственик и представляващ компания "SAGPA", Франция. Жан-Франсоа работи в тясно сътрудничество със селекционерите за породите Ил дьо Франс и Тексел и прави ехографски изследвания както във Франция, така и в Швейцария, Англия, Ирландия, Белгия и разбира се в България.

Компанията му е специализирана освен в ултразвукови изследвания, в прилагане на изкуствено осеменяване и консултиране по репродуктивни въпроси при ДПЖ. Годишно той прави около 55000 ехографски изследвания при ДПЖ, над 10000 изследвания при ЕПЖ и коне, а в последните години и при птици. На прегледа бяха поканени и служители на ИАСРЖ.

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys