НОВИНИ

Изготвяне и представяне на ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите

Информация за извършените от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, текущи разходи за закупуване

на предпазни средства /ръкавици, маски и дезинфектант/ с цел за ограничаване разпространението на COVID-19. Направените разходи са в рамките на одобрения бюджет. Не са използвани средства от допълнително одобрени средства, за сметка на дарители или донорски програми (европейски и други).

 

ВИЖ ЦЯЛОТО ПИСМО 

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ - ОТЧЕТ РАЗХОДИ

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys