НОВИНИ

Общо събрание на АИлФБ 2020 г.

На 11.06.2020 г. в Сливен ЕКСПО се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България.

Дневен ред на събранието , което бе отразено:

  1. Прием на нови членове
  2. Отчет за дейността и финансов отчет на АИлФБ през 2019 г.
  3. Селекционна дейност – изисквания; изпълнение; проверки от страна на ИАСРЖ като контролиращ орган;
  4. Разни:
  • Прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/1012 на ЕП и на Съвета от 8.06.2016 г.;
  • Изпълнение на Селекционната програма за породата Ил дьо Франс;
  • ЕРК (електронна родословна книга) и управление на базата данни;
  • Схеми за подпомагане от ДФ „Земеделие“ дейността на членовете на АИлФБ; – „Вътрешен аукцион“ за разпределение между членовете на АИлФБ на 12 броя млади мъжки разплодника /съгл. приложение – „Регламент за участие във вътрешен аукцион за разпределение на млади мъжки разплодници, след излизането им от депо за преценка по собствена продуктивност“/. 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys