НОВИНИ

Ембриология и ембриотрансфер в Центъра за репродукция на АРМПК

На 19-ти и 20-ти август беше проведено обучение за работа  с доставеното оборудване за добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер в Центъра за репродукция на Асоциация за развъждане на млечни породи кози намиращ се в Русенското село Тръстеник. Гост лектор на събитието беше д-р Натали Браун експерт на Minitube - Германия. В обучението участваха и служители от ИАСРЖ.
По време на обучението присъстващите бяха запознати с работата на различни машини за целия производствен процес. Особен интерес представляваше работата на системата за компютърен анализ на семенна течност Androvision CASA на Minitube. Любопитен факт, е че инсталираната система е третата в света с пълни функционалности за автоматично изследване на подвижност, концентрация, калкулация на дозите, акрозомна цялост, митохондриална активност, ДНК интегритет, морфология и морфометрия.
За провеждането на опитите бе използвана свежа семенна течност, добита на място с помощта на електроеякулатор, както и замразен семенен материал от пръчове, замразен през 2019г. по съвместен проект на ИАСРЖ и АРМПК, като целта бе да се покажат допълнителни параметри и възможности за преценка и окачествяване на семенната течност на електронен носител.
IMG 10cdbcc695aa2695baeebf1e98626fcb V 325x216
© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys