НОВИНИ

Проверка на Асоциация за развъждане на млечни породи кози

На 03.12.2020г. ИАСРЖ извърши проверка на Асоциация за развъждане на млечни породи кози по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.
Присъстваха зооинж.Ст. Стоянов и Младен Кръстев, в присъствието на г-н  Г. Йорданов и г-н Георги Динев, в с. Тръстдник, обл. Русе 39 мъжки ярета от породите Българска Бяла Млечна коза, Англо-нубийска коза, Тюринген валд,Тогенбургска коза и Саанска коза.
И посещение в свързаната с депото новооткрита станция за Изкуствено осеменяване, собственост на Асоциация за развъждане на млечни породи кози.
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys