НОВИНИ

Указания за прилагане на схема за държавна помощ

„Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2021 г.

Помощта е насочена към регистрирани земеделски стопани, занимаващи се с животновъдство.

Предоставя се за подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор под формата на субсидирани услуги от одобрени организации и от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Общият бюджет по схемата е 7.5 милиона лева, като средствата се предоставят на два транша. За първия транш се предвижда изплащане на 40% от общата сума, а остатъкът от утвърдения бюджет ще бъде изплатен на втори транш.

    Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от средствата е до 31 май 2021 г. Кандидатстването за финансиране на втори транш ще бъде от 24 август до 10 септември 2021 г., а изплащането му – до 30 септември 2021 г.

   Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.

.

Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys