НОВИНИ

Проверка на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

На 29.11.2022г., ИАСРЖ извърши проверка на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2022 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

Настанените в депо животни бяха в много добро телесно състояние

Присъстваха зооинж.Стоян Стоянов гл.експерт ККРД, началник отдел Ивелина Ганева и старши експерт Панайот Наскинов.

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys