iasrj logo right

  НОВИНИ

  Среща с представители от Китайското посолство

  На 20.10.2023г. в Института по животновъдни науки – Костинброд се проведе съвместна работна среща между ръководството и учени от Института, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и представители на Китайското посолство – І-ви секретар г-н Hi Jie и двама ІІ-ри секретари по науката – г-н Guo Dacheng и г-н Ning Yongpeng.


  Темите, по които се проведе дискусия в рамките на срещата бяха:

  Овцевъдството в България – породи овце и численост на овцете общо и под селекционен контрол; опазване на генетичните ресурси; автохтонни породи и интродуцирани в България високопродуктивни породи овце; мерки за подпомагане на земеделските стопани в сектор овцевъдство.

  Опитът на България в съхранението на генетичните ресурси.

  Научни проекти и партньорства на ИЖН-Костинброд с други международни организации и научни институти.

  Политика на България и мерки в сектор Овцевъдство.

  Възможности за установяване на бъдещо партньорство и реализиране на съвместни проекти с Китайската селскостопанска академия.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys