iasrj logo right

  НОВИНИ

  Проведено заседание на Координационния съвет за особено опасни болести по животните и зоонози

  На 07.11.2023 в МЗХ се проведе заседание на Координационния съвет за особено опасни болести по животните и зоонози, към министъра на земеделието и храните. Заседанието беше проведено във връзка с усложняващата се обстановка по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в Р. България.

  Представителите на ЦОРХВ запознаха присъстващите с актуалната обстановка в Европа, по отношение на разпространението на заболяването. В периода септември-ноември месец, тази година са обхванати 17 държави, в т.ч. и България. Данните за нашата страна са притеснителни, поради това че за кратък период от време се докладва за няколко възникнали огнища – в областите Пазарджик, Хасково, Велико Търново, София-област и Добрич. До момента са унищожени около 800 000 птици, предимно кокошки носачки, което е около 20%-21% от птиците в яйценосното направление. Засегнат беше проблема с местата по общини, предназначени за загробване на унищожените птици. Също така се постави въпроса за ваксинирането на птиците, но се изразиха и мнения, от страна на птицевъдния бранш, за невъзможността да се реализира продукцията след това. 

  Съюза на птицевъдите в България предложи пакет от мерки, които да спомогнат за овладяване на ситуацията и предложи да се изготви план, по подобие на този за АЧС в страната, който да бъде одобрен от МС и финансово обезпечен.

  Присъстващите се обединиха около предложението от страна на птицевъдният бранш, в най-кратък срок да бъде изготвен плана, съвместно с всички заинтересовани страни – СПБ, БАБХ, ЦОРХВ и МЗХ.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys