iasrj logo right

  НОВИНИ

  Министър Вътев и учени обсъдиха проекти за подобряване на контрола в селекционния процес

  Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и учени от Селскостопанска академия, съвместно с ИАСРЖ обсъдиха проекти за използване достиженията на молекулярната биология  с цел подобряване на мониторинга и ефективността на селекционния процес в говедовъдството и овцевъдството в България на среща в МЗХ.

  Министър Вътев посочи като основни цели при планирането на проектите за подобряване на селекционния процес производството на продукти, благоприятни за човешкото здраве, подобряване на продуктивността в млечното и месното говедовъдство, засилване на конкурентоспособността на фермерите и изчистване на сектора от незаконосъобразни практики. Той допълни, че трябва да се използват и възможностите за партньорство с други страни от ЕС.

  Ръководителят на Научен отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“ към Земеделски институт – Стара Загора проф. дсн Живко Кръстанов представи проект за повишаване на ефективността на селекционния процес в млечното и месодайно говедовъдство в България. Той посочи, че подобряването на връзката с науката и включването на молекулярно-генетичните маркери в селекционния процес ще повлияе положително върху здравния статус и репродуктивната способност на животните, ще удължи продуктивния живот на говедата и ще намали загубите на фермерите. Очаква се още да бъде увеличено производството на мляко с по-благоприятен състав за човешкото здраве.

  Главният научен секретар на ССА проф. д-р Елена Тодоровска информира за възможностите на иновативните методи за повишаване на ефективността на селекцията в млечното овцевъдство в България. Тя посочи, че новите методи ще позволят да се подобри анализът за устойчивост на болести и паразити, за дълголетие и продължителност в лактациите, за здравина на крайниците, мастнокиселинен състав и съдържание  на протеини в млякото и за възможността за конверсия на фуражите. Ще могат да бъдат идентифицирани гените, свързани с адаптация към екстремни условия във връзка с климатичните промени.

  Акад. Атанас Атанасов подчерта необходимостта в този процес да бъде осигурена приемственост и дългосрочно развитие, заради значението му за продоволствената сигурност. 

  В заключение министър Вътев заяви, че завишеният контрол върху селекционните процеси ще има като реален резултат производството на по-големи количества и по-качествено мляко и месо.

   

  Източник:

  https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ministr-vtev-i-ucheni-ot-ssa-obsdiha-proekti-za-po/

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys