iasrj logo right

  НОВИНИ

  Указанията за попълване на таблица „Приложение 4“ за дейностите с които развъдните асоциации предвиждат да кандидатстват може да откриете тук и в категория Нормативни актове/ Други документи.

  На 15 февруари в град Пловдив се проведе форум, организиран от Обединени български животновъди, съвместно с представители на всички развъдни асоциации работещи с местни породи селскостопански животни.

  Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции е официално публикувана в брой 23 на Държавен вестник от 14.3.2023 г.

  Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  От 8 до 17 март Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обявява втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys