НОВИНИ

Днес на 16.10.2020г. Изпълнителна агенция по cелеĸция и pепpодyкция в животновъдството пpоведе за четвърти породен път Ден на отворените вpати. Гости на събитието бяха ученици от професионална гимназия по ветеринарна медицина в Костинброд и представители на животновъдните среди.

На 07.10.2020г, изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и зоинж. Стоян Стоянов, гл. експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха на проверка Асоциация за развъждане на породата Лакон в България по т.7.2.7.от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

На 14.10.2020г., изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и зоинж. Стоян Стоянов, гл. експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха проверка на Организация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020г.

На 01.10.2020г. и 02.10.2020г. в гр.София и гр.Велико Търново, под ръководството на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството г-н Георги Йорданов,  се проведе обучение за работа с информационна система за администриране и управление на генетичните ресурси в животновъдството.  

На 07.10.2020г, изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и  зоинж. Стоян Стоянов, гл. експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха на проверка Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

На 19 септември от 11 часа се проведе V-то Национално изложение на коне от Рисиста порода отглеждани в България. Събитието се организира от Националната асоциация по коневъдство (НАК) в партньорство с Българската асоциация за рисисти коне (БАРК).

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys