НОВИНИ

Като пълноправен член на ИКАР, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството взе участие в Общото Събрание и Извънредното Общо Събрание на Асоциацията,които се проведоха виртуално на 09.09.2020. В близките дни ще се получат документите, обсъждани и приети на Събранията. Те са на разположение в Агенцията на всички, които проявяват интерес.

След успешно осъщественият през 2019 г. ембриотрансфер от д-р Боряна Иванова – ветеринарен лекар към Асоциацията на коневъдите в България, съвместно със зооинж. Светослава Боева началник отдел ЗЦРА и зооинж. Георги Йорданов – Изпълнителен директор на ИАСРЖ, на 28.05.2020 г. се роди Кристин дьо Серан!

На 19-ти и 20-ти август беше проведено обучение за работа  с доставеното оборудване за добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер в Центъра за репродукция на Асоциация за развъждане на млечни породи кози намиращ се в Русенското село Тръстеник. Гост лектор на събитието беше д-р Натали Браун експерт на Minitube - Германия. В обучението участваха и служители от ИАСРЖ.

На 28.07.2020г., ИАСРЖ извърши проверка на Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys