НОВИНИ

От 24 август до 10 септември 2021 г. животновъдите кандидатстват за финансиране за втори транш по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”.

На 15.12.20г. изтича крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване по Схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2021г.

На 25 април 2021 г. беше открит тържествено сезона на традиционните изложения, организирани от Български киноложки клуб за Българско овчарско куче, град Монтана.

Първото изложение за тази година „Мирослав Арсенов“ се проведе в град Костинброд, в памет на един от най-изявените кинолози, с принос за международното признаване на породата. Участие взеха 68 кучета, представени от местните клубове.

На 03.12.2020г. ИАСРЖ извърши проверка на Асоциация за развъждане на млечни породи кози по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

„Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2021 г.

Помощта е насочена към регистрирани земеделски стопани, занимаващи се с животновъдство.

На 18.11.2020г., ИАСРЖ извърши проверка на Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys