НОВИНИ

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2019г. (петък) от 13.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животнвъдството в гр.София ще се проведе заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, секции "Овцевъдство" и "Козевъдство"

В календара на Българския републикански киноложки съюз, винаги има място за изложенията организирани от  Български киноложки клуб за Българско овчарско куче гр. Монтана.  На 14 април в гр. София, се проведе международна изложба „Мирослав Арсенов“ за всички породи кучета и специализирана изложба за Българско овчарско куче.

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2019г. (петък) от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животнвъдството в гр.София ще се проведе заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, секции "Говедовъдство" и "Биловъдство"

С пролетно слънце и добро настроение преминаха пролетните прегледи на конете в ДП „Кабиюк“  Шумен и Института по животновъдни науки Костинброд. По традиция, пролетните прегледи в коневъдството ни представят младите животни на възраст от 1 до 3 години.

В срок до 30 април, развъдните организации подават в ИАСРЖ отчет за извършената дейност по т.2.1 и т. 2.2 и финансов отчет по образци на ИАСРЖ,с приложени към него разходооправдателни и платежни документи, доказващи извършването на 100 % от разходите по т. 2.1 и т.2.2, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия развъдната организация. 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys