Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Етичен кодекс за поведение на служителите в Министерството на земеделието и храните (Утвърден със Заповед № РД 09-593 от 26.09.2008 г., изм. и доп. със заповед № РД 09-711 от 29.10.2014 г.)

Декларации на действащите служителите в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството по чл. 12 от ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
№ по ред име, презиме, фамилия Дата на декларация Дата на декларация Дата на декларация Дата на декларация
декларация по чл. 12. т. 1 декларация по чл. 12. т. 2 декларация по чл. 12. т. 3 декларация по чл. 12. т. 4
1 Али Сабахатин Али 15.04.2013 г. 15.04.2013 г.    
2 Ангел Веселинов Русев 01.08.2016 г. 01.08.2016 г.    
3 Анна Михайловна Касчиева   14.01.2009 г.    
4 Ася Първанова Шейлева   20.01.2009 г.    
5 Атанаска Тодорова Димитрова   15.01.2009 г.    
6 Бонка Георгиева Чолакова   29.01.2009 г.    
7 Валентин Радков Георгиев   22.01.2009 г.    
8 Ваня Иванова Маринска - Трънска 14.04.2013 г. 14.04.2013 г.    
9 Венета Малчева Иванова   26.01.2009 г.    
10 Венета Тодорова Димитрова   22.01.2009 г.    
11 Веселин Ваклинов Кечев   16.01.2009 г.    
12 Веско Христов Каламов 03.08.2016 г. 03.08.2016 г.    
13 Виолета Георгиева Игнатова   03.01.2009 г.    
14 Галина Димитрова Илчева   22.01.2009 г.    
15 Галина Димитрова Йорданова   14.01.2009 г.    
16 Георги Николаев Нончев 18.04.2012 г. 18.04.2012 г.    
17 Деян Маринов Данаилов 01.08.2016 г. 01.08.2016 г.    
18 Диана Иванова Добрева   20.01.2009 г.    
19 Диана Милчева Милева 01.12.2016 г. 01.12.2016 г.    
20 Динка Найденова Топачарова 15.07.2013 г. 15.07.2013 г.    
21 Добри Стоянов Стоянов   19.01.2009 г.    
22 Дянка Петрова Драгиева   03.01.2009 г.    
23 Елена Атанасова Стамболиева 15.04.2013 г. 15.04.2013 г.    
24 Еленка Запрянова Георгиева   19.01.2009 г.    
25 Емил Йорданов Пенчев   20.01.2009 г.    
26 Емилия Архангелова Георгиева   22.01.2009 г.    
27 Емилия Софрониева Радославова   22.01.2009 г.    
28 Желязко Георгиев Маджаров   23.01.2009 г.    
29 Живко Иванов Дучев 17.12.2012 г. 17.12.2012 г.    
30 Злати Николов Златев   03.01.2009 г.    
31 Иван  Михайлов Михайлов 08.10.2011 г. 08.10.2011 г.    
32 Иван Иванов Стоянов   14.01.2009 г.    
33 Иван Йорданов Дилов   01.12.2010 г.    
34 Ивелина Петрова Василева   14.01.2009 г.    
35 Инна Найденова Божинова   23.01.2009 г.    
36 Катрин Християнова Колчакова 06.04.2011 г. 06.04.2011 г.    
37 Краси Иванов Николов   22.01.2009 г.    
38 Красимир Тинков Костадинов   16.01.2009 г.    
39 Красимира Веселинова Пенкова   21.01.2009 г.    
40 Красимира Димитрова Горанова   16.01.2009 г.    
41 Красимира Стойчева Узунова   25.11.2009 г.    
42 Любомир Енчев Костов   08.01.2009 г.    
43 Мариана Георгиева Христова   12.01.2009 г.    
44 Мария Ганчева Бонева   14.01.2009 г.    
45 Мария Симеонова Чалъкова   03.05.2010 г.    
46 Мария Стоянова Боева   19.01.2009 г.    
47 Марияна Ангелова Койчева 05.01.2016 г. 05.01.2016 г.    
48 Мартинка Танчева Михайлова   03.01.2009 г.    
49 Младен Йорданов Кръстев   08.01.2009 г.    
50 Надежда Петрова Владимирова   22.01.2009 г.    
51 Никола Димитров Чаталбашев 18.04.2011 г. 18.04.2011 г.    
52 Николай Здравков Николов   26.01.2009 г.    
53 Николай Петров Василев   01.07.2011 г.    
54 Николай Светославов Рохов   03.01.2009 г.    
55 Панайот Стайков Овчаров 31.10.2014 г. 31.10.2014 г.    
56 Пенко Божидаров Денев 23.08.2016 г. 23.08.2016 г.    
57 Пепа Иванова Йорданова   14.01.2009 г.    
58 Пепа Пенева Михова-Иванова   14.01.2009 г.    
59 Петър Стефанов Петров 28.01.2016 г. 28.01.2016 г.    
60 Петър Цвятков Попов 15.04.2013 г. 15.04.2013 г.    
61 Петя Христова Димова   08.01.2009 г.    
62 Радка Иванова Кръстева   04.01.2009 г.    
63 Радослава Иванова Донева   20.01.2009 г.    
64 Румен Иванов Иванов   21.01.2009 г.    
65 Румяна Неделчева Ангелова 03.09.2016 г. 03.09.2016 г.    
66 Светослав Пейчев Тончев   16.01.2009 г.    
67 Светослава Василева Боева 01.10.2010 г. 01.10.2010 г.    
68 Силва Делчева Маркова   26.01.2009 г.    
69 Силвия Иванова Пеева   19.01.2009 г.    
70 Снежана Георгиева Петрова   26.01.2009 г.    
71 Стефан Георгиев Чолаков   29.01.2009 г.    
72 Стефан Гетов Петров   14.01.2009 г.    
73 Стоян Станев Стоянов   16.01.2009 г.    
74 Теменужка Ставрева Миленова   16.01.2009 г.    
75 Теодора Димитрова Чуртова 25.01.2017 г. 25.01.2017 г.    
76 Христинка Христова Корийкова   08.01.2009 г.    
77 Христо Димитров Христов 01.07.2013 г. 01.07.2013 г.    
78 Цецка Кольова Русинова   23.01.2009 г.    
79 Юлия Димитрова Паргова   26.01.2009 г.    
80 Юлиян Веселинов Неделчев   16.01.2009 г.    
81 Юлияна Димитрова Иванова   15.01.2009 г.    
82 Янка Денева Иванова-Михайлова   27.01.2009 г.    
83 Янка Кръстева Стефанова   03.01.2009 г.    
84 Борислав Йорданов Стоянов 14.09.2015 г. 14.09.2015 г.    
85 Христо Петев Ценов 09.11.2011 г. 09.11.2011 г.    
86 Елена Борисова Александрова 25.07.2017 г. 25.07.2017 г.    
87 Ивайло Николаев Иванов 19.04.2017 г. 19.04.2017 г.    
98 Жулиета Димитрова Васева 28.01.2011 г. 28.01.2011 г.    
       99 Валентин Калинов Владев 09.02.2018 г.  09.02.2018 г.     
     100  Зоя Димитрова Йорданова   22.03.2018 г.  
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys