РЪКОВОДСТВО

Георги Йорданов

Изпълнителен директор

Биография

Бонка Чолакова

Главен секретар

Биография

Валентин Георгиев

Главен директор на Главна дирекция  "Контрол и кординация на развъдната дейност"

Биография

Янка Стефанова

Главен директор на Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес".
Биография

Димитрийка Георгиева

Директор на дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно, информационно обслужване”

Биография
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys