РЪКОВОДСТВО

Бонка Чолакова

Родена на 10.12.1958г. град Върбица

 

ОБРАЗОВАНИЕ


През 1977 година завършва селскостопански техникум „Васил Коларов" гр.Шумен специалност „животновъдство". Същата година е приета за редовна студентка във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина гр.Стара Загора. специалност зооинженер. През периода на следването си придобива квалификация педагог. След дипломирането си през 1982 година започва работа в АПК Велико Търново като зоотехник с основна дейност организиране на производствените процеси в животновъдните ферми на територията на комплекса.

През 2008 г. придобива квалификация по разработване и управление на еропейски проекти в Института за следдипломна квалификация към УНСС. През 2010 г. участва в обучение по програма "Кохран" („Cochran Fellowship Program"), във Вашингтон, окръг Колумбия и гр. Фарго, Северна Дакота на тема „Животновъдство, хранене на животните, система за съвети в земеделието и безопасност на храни и фуражи".

КАРИЕРА


От 1986 година до 2007 година работи в Селекционен център по животновъдство/ понастоящем Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдствого./ През периода е заемала длъжностите: районен зоотехник в отдел говедовъдство; зоотехник по внедрителската и развойна дейност; главен специалист по говедовъдство и началник отдел говедовъдство - административен отговорник.
През 1990г. в Института за повишаване квалификацията на кадри към ССА-гр. София придобива квалификационна степен - селекционер в говедовъдството.
От август 2007 до октомври 2010 година е главен експерт зооинженер в Националната служба за съвети в земеделието с основна дейност предоставяне на съвети, консултации и изготвяне на проекти от ПРСР 2007-2013 г.
От октомври 2010 година е Директор на Регионална дирекция по селекция и репродукция гр.Плевен, а от март 2011 година е Главен директор на Главна дирекция Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция.

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys