СТРУКТУРА

organograma2

Главна Дирекция ККРД – Контрол и координация на развъдната дейност“

  • отдел СЗРЦККРД – „Северозападен регионален център по контрол и координация на развъдната дейност“, гр. Враца
  • отдел СЦРЦККРД – „Северен централен регионален център по контрол и координация на развъдната дейност“, гр. Русе
  • отдел СИРЦККРД – „Североизточен регионален център по контрол и координация на развъдната дейност“, гр. Аксаково
  • отдел ЮРЦККРД – „Южен регионален център по контрол и координация на развъдната дейност“, гр. Смолян
  • отдел ЮЦРЦККРД – „Южен централен регионален център по контрол и координация на развъдната дейност“, гр. Пловдив
  • отдел ЮИРЦККРД – „Югоизточен регионален център по контрол и координация на развъдната дейност“, гр. Стара Загора

Главна Дирекция УГРРП – „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“

  • отдел ЗЦРА – „Западен център по репродукция и анализ“, гр. София
  • отдел ИЦРА – „Източен център по репродукция и анализ“, гр. Сливен

Дирекция АПФСИО – „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys