ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на горива за автомобили

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на горива за автомобили


Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 11.05.2016г.  Ф-ра №0057340423/30.04.2016 г. 3622,96
 07.06.2016г.  Ф-ра №0057343202/31.05.2016 г. 4353,56
 18.07.2016г.  Ф-ра №0057346156/30.06.2016 г.  5883,02
 04.08.2016г.  Ф-ра №0057349077/31.07.2016 г. 4435,31
 18.10.2016г.  Ф-ра №0057354802/30.09.2016 г. 7948,01
 05.11.2016г.  Ф-ра №0057357765/31.10.2016 г. 8099,17
 14.01.2017г.  Ф-ра №0057363795/31.12.2016 г.  4690,68
 03.02.2017г.  Ф-ра №0057366751/31.01.2017 г.  4005,17
 13.03.2017г.  Ф-ра №0057369734/28.02.2017 г. 4868,81
 11.04.2017г.  Ф-ра №0057371959/27.03.2017 г. 3552,28
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Решение - 2016-02-24 17:44:18, гр. София.

Борсов Договор - 2016-02-22 12:37:53, гр. София.

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys