ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на течен азот - 2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2017


 

 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
11.07.2017 г. Ф-ра № 5100004072/27.06.2017 г. 252,00
11.07.2017 г. Ф-ра № 5100004088/30.06.2017 г.  302,40
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004115/04.07.2017 г.

1092,00

27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004127/07.07.2017 г. 369,60
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004149/14.07.2017 г. 655,20
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004155/14.07.2017 г. 2234,40
27.07.2017 г. Ф-ра № 5100004171/19.07.2017 г. 1848,00
15.08.2017 г.   Ф-ра № 5100004204/31.07.2017 г. 151,20
15.08.2017 г. Ф-ра № 5100004217/08.08.2017 г. 638,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004228/10.08.2017 г. 2738,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004237/15.08.2017 г. 302,40
17.08.2017 г. Ф-ра № 5100004243/16.08.2017 г. 1008,00
14.09.2017 г. Ф-ра № 5100004324/08.09.2017 г. 2486,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004339/12.09.2017 г. 436,80
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004348/15.09.2017 г. 2486,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004388/26.09.2017 г. 252,00
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004411/28.09.2017 г. 302,40
06.10.2017 г. Ф-ра № 5100004433/30.09.2017 г. 1915,20
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004455/04.10.2017 г. 184,80
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004479/09.10.2017 г. 403,20
24.10.2017 г. Ф-ра № 5100004508/16.10.2017 г. 2486,40
09.11.2017 г. Ф-ра № 5100004550/26.10.2017 г. 2284,80
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004623/14.11.2017 г. 3360,00
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004625/15.11.2017 г. 1428,00
15.12.2017 г. Ф-ра № 5100004663/22.11.2017 г. 772,80
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004720/07.12.2017 г. 1747,20
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004725/11.12.2017 г. 907,20
20.12.2017 г. Ф-ра № 5100004747/14.12.2017 г. 1680,00
12.01.2018 г. Ф-ра № 5100004790/29.12.2017 г. 470,40
12.01.2018 г. Ф-ра № 5100004806/29.12.2017 г. 1394,40
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004846/11.01.2018 г. 1848,00
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004857/16.01.2018 г. 2352,00
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004881/18.01.2018 г. 1276,00
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004944/31.01.2018 г. 319,20
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100004968/06.02.2018 г. 1377,60
20.02.2018 г. Ф-ра № 5100005008/19.02.2018 г. 2385,60
20.03.2018 г. Ф-ра № 5100005029/23.02.2018 г. 436,80
20.03.2018 г. Ф-ра № 5100005060/28.02.2018 г. 151,20
21.03.2018 г. Ф-ра № 5100005102/09.03.2018 г. 705,60
21.03.2018 г. Ф-ра № 5100005114/13.03.2018 г. 2167,20
03.04.2018 г. Ф-ра № 5100005192/27.03.2018 г. 1932,00
12.04.2018 г. Ф-ра № 5100005237/30.03.2018 г. 1075,20
12.04.2018 г. Ф-ра № 5100005252/04.04.2018 г. 151,20
15.05.2018 г. Ф-ра № 5100005293/17.04.2018 г. 2184,00
15.05.2018 г. Ф-ра № 5100005353/23.04.2018 г. 2167,20
15.05.2018 г. Ф-ра № 5100005393/27.04.2018 г. 369,60
16.05.2018 г. Ф-ра № 5100005440/04.05.2018 г. 134,40
25.05.2018 г. Ф-ра № 5100005457/09.05.2018 г. 2016,00
12.06.2018 г. Ф-ра № 5100005503/22.05.2018 г. 1176,00
12.06.2018 г. Ф-ра № 5100005541/31.05.2018 г.  403,20

 

Обявление - 2017-05-26 13:29:32

 Документация -  2017-05-26 13:30:27

Протокол №1 - 2017-06-20 16:18:34

Договор - 2017-06-22 17:31:27

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys