ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на течен азот - 2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2018 


Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
     
     

Обявление - 2018-05-29 11:53:12

Документация - 2018-05-29 11:54:18

Протокол №1 - 2018-06-19 17:05:25

Договор - 2018-06-26 18:13:34

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys