iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца

  ДОКУМЕНТАЦИЯ
  за
  провеждане на публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца‘‘


  Решение - 2018-08-06 20:34:10

  Обявление - 2018-08-03 22:05:44

  Документация - 2018-08-03 22:07:23

  EEDOP.pdf - 2018-08-03 22:07:41

  EEDOP.xml - 2018-08-03 22:07:42

  Протокол1 - 2018-08-17 14:30:22

  Протокол2 - 2018-08-27 17:29:24

  Съобщение - 2018-08-27 17:33:18

  Протокол3 - 2018-08-31 20:22:18

  Доклад комисия - 2018-08-31 20:22:20

  Решение за избор на изпълнител - 2018-08-31 20:22:22

  Обявление за възлагане на обществена поръчка - 2018-10-24 19:05:22

  Договор по обособена позиция 1 - 2018-10-24 19:25:17

  Договор по обособена позиция 2 - 2018-10-24 19:26:28

  Договор по обособена позиция 3 - 2018-10-24 19:27:53

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys