iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”  С ПРЕДМЕТ

  „УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018“ ПО СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 г.“ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“


  Обявление - 2018-09-21 16:37:24

  Документация - 2018-09-21 16:38:23

  Разяснение  - 2018-09-25 20:04:41

  Удължаване срок - 2018-10-01 15:42:24

  Протокол на Комисията - 2018-10-05 20:07:37

  Договор - 2018-10-30 21:53:47

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys